X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  הארכה אוטומטית של אישורים רגולטוריים תקופתיים נוכח מלחמת חרבות ברזל

  23/11/2023

  להלן הודעה שהתקבלה מאיריס סעדון, מנהלת תחום בכירה סיווג וחוקיות היבוא במינהל המכס:

  כל אישור רגולטורי כמוגדר בחוק שאמור לפקוע ב"תקופה הקובעת" [בין ה- 7 באוקטובר 2023 ליום 7 בינואר 2024] יוארך אוטומטית בשלושה חודשים מהמועד בו היה אמור לפקוע , אלא אם כן הוא מופיע באחת התוספות, כמפורט מטה:

  1. אישורים המופיעים בתוספת הראשונה לחוק זה– ההארכה תהיה לתקופה של 4 חודשיםממועד הפקיעה (ולא 3 חודשים בלבד).
  2. אישורים המופיעים בתוספת השנייה לחוק זה – החוק אינו חל עליהםוהמועדים לא מוארכים בעניינם.

  להלן סוגי האישורים הרגולטורים (בין הייתר) שלא יוארכו:

  1. רישיון יבוא, אישור או היתר כמשמעותם בצו יבוא חופשי, התשע"ד–2014 (בתוספת זו – צו יבוא חופשי), או רישיון יבוא לפי סעיף 2(א)(2) לצו יבוא אישי, התשע"ט–2019, לטובין המסווגים בפרטי המכס המפורטים להלן:
  א. 36.04 או 93.04.0020;
  ב. 29.03.1400, 29.03.6000, 29.03.4000, 29.03.5000, 29.03.7000, 38.14.0000, 38.24.8400, 38.24.9030, 38.24.9090, 38.24.9900, 38.27.0000 או 39.07.2000;
  ג. רישיונות משרד הכלכלה והתעשייה בנוגע לפריטי מכס 84.15.0000 ו-84.18.0000;
  ד. 90.13, 93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05, 93.05.9100, 93.06, 93.06.9010, 93.06.9090 או 93.07;

  2. רישיון יבוא בפטור ממכס לפי סעיף 2(ד) לצו יבוא חופשי;

  3. תעודת היתר לייבא לישראל או לייצא ממנה פסולת חומרים מסוכנים לפי תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"ד–1994[1];

  4. רישיון יבוא טובין שניתן בידי רשות מוסמכת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, לפי צו יבוא חופשי;

  5. רישיון ליבוא בעלי חיים לפי תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים), התשל"ד–1974 ;

  6.  רישיון יבוא או רישיון יבוא בתנאי הסגר שניתן לתקופה קצרה משנה, לפי תקנה 2 לתקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי), התשס"ט–2009 ;

  7. היתר לפי תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא ויצוא של מוצרים מבעלי חיים), התשמ"ח–1988

  8. היתר ליבוא או ליצוא של ערך טבע מוגן לפי סעיף 33 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח–1998 , לעניין ערך טבע כאמור שחלה לגביו אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (יישום האמנה בדבר סחר בין-לאומי במינים של חיית בר וצמחיית בר הנתונים בסכנה) (ערכי טבע מוגנים), התשס"ד–2004 ;

  9. היתר חירום לפי תקנה 9(ב) לתקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התש"ן–1990;

  • לעיון בחוק כפי שפורסם ברשומות ביום 25 באוקטובר 2023– לחצו כאן
  • לעיון בדברי הסבר לחוק כפי שפורסמו באתר רשות האסדרה– לחצו כאן
  • לעיון במסמך הסבר של משרד הפנים בנושא משמעות החוק, בעיקר בהיבט של הארכת רישיונות עסק– לחצו כאן
  • לעיון בהסבר באתר שירות המזון הארצי על חוק הארכת מועדים – בהקשר של אישורי משרד הבריאות– לחצו כאן
  • לעיון במכתב בנושא הארכת תוקף היתרי יבוא ואישורי יבוא לשנת 2023 של משרד התחבורה לבעל רישיון יבואן ישיר ועקיף– לחצו כאן
  • לעיון בהוראה העוסקת בהארכת תוקף רישיונות הסחר והיצור של משרד התחבורה לשנת 2023 עד לתאריך 31.3.24– לחצו כאן
  • לעיון בהנחיות המשרד להגנת הסביבה בעניין רישיונות, היתרים ואישורים סביבתיים לעסקים ולמפעלים- לחצו כאן

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן