ביקור בגבע (חיפה) מערכות תקשורת בע"מ 21/3/24 | סיור עסקים מרתק בדלית אל כרמל 14/3/24 | סיוע הלשכה בנושאי רגולציה לעסקים בשעת חירום | העלאת שכר מינימום – אפריל 2024 | הנחת יישוב למפונים לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" | חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים | אי הכללתן של עלויות הובלה נוספות בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא עקב מלחמת חרבות ברזל | שעות פעילות הנמלים ובתי המכס בחגי האביב לשנת 2024 | הארכת הקלות בהליך מתן פטור מהצגת אישור תקן רשמי לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי נוכח המלחמה עד 1 ביולי 2024 | אפיק חשוב לאיתור עובדים במגוון תחומים וללא תשלום | הוקמה ועדת פיקוח לעניין פיטורים של מי ששירתו במילואים | צו הרחבה – תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (חרבות ברזל) | שעות עבודה בתקופת חגי פסח בלשכה | חילופים בתפקיד רכז ההדרכה הבכיר במכללה העסקית של הלשכה | עבודה ותשלום בערבי חג, ימי חג וחול המועד | אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר 2024 |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  האם ניתן לצבור ימי מחלה עבור מחלת הורה לאדם עם מוגבלות?

  לא ניתן לצבור משנה לשנה ימי מחלה עבור מחלת ילד עם מוגבלות. הכלל כאן זהה לכלל לגבי העדר אפשרות לצבירה משנה לשנה של ימי מחלת ילד.

  הכללים לגבי מחלת ילד עם מוגבלות הנם:

  א. עובד שהינו הורה לאדם עם מוגבלות יהיה זכאי לעד 18 ימים בשנה של היעדרות על-חשבון   תקופת המחלה הצבורה שלו או על-חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתו.

  ב. בחישוב ימי ההיעדרות הנ"ל יהיה עובד זכאי להביא בחשבון, לפי בחירתו, גם חלקי ימים שבהם נעדר (מחלה או חופשה); חלקי הימים יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובד באותו יום אילולא נעדר.

  ג. עובד, שהוא הורה לאדם עם מוגבלות, יהיה זכאי לדמי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרות, ובכלל זה מחלקו של היום.כל הזכויות שמורות לאוטוריטה בע"מ

  ד.  בנוסף יהיה עובד כאמור זכאי להיעדר עד 52 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי שמחייב היעדרות לאדם עם המוגבלות, בלא ניכוי משכר עבודתו.

  בהתקיים אחד מהתנאים האמורים בסעיף, לענין אי יכולתו של העובד לחלוק את נטל הטיפול בילד עם אדם אחר (בן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו; בן הזוג עובד עצמאי; הוא הורה יחיד; האדם עם המוגבלות בהחזקתו הבלעדית), יהיה העובד זכאי להיעדר עד 52 שעות נוספות בשנה בלא ניכוי משכרו, ובלבד שלא היה אדם אחר שניצל את זכותו להיעדרות מכוח הוראה זו.

  הזכות להיעדר ללא ניכוי מהשכר, כאמור לעיל, תחול גם על עובד המועסק במשרה שאינה משרה מלאה, באופן יחסי להיקף משרתו. שיעור חלקיות המשרה יחושב כיחס שבין שעות העבודה של העובד בחודש ובין מספר שעות עבודה בחודש במשרה מלאה, כנהוג במקום העבודה של העובד או 182 שעות, לפי הנמוך.

  ("שעות העבודה של העובד בחודש" – יחושבו לפי הממוצע החודשי של שעות העבודה של העובד ברבע השנה שבו עבד בהיקף השעות הגדול ביותר ב- 12 החודשים שקדמו למועד ההיעדרות הראשון לפי סעיף זה; במנין שעות העבודה תובא בחשבון גם היעדרות בתשלום שדינו כדין שכר עבודה.

  ה. כל ההוראות הנ"ל לא יחולו לגבי עובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות אך מוגבלותו אינה קבועה, צפויה לחלוף בתוך 60 ימים ממועד הופעתה ואינה צפויה להישנות.

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן