עדכוני יבוא, מכס ותקינה 24.10.23 | הממונה על התקינה מודיע על מתן פטור זמני מהצגת אישור תקן רשמי (2ג2) 17.10.23 | הנחיות הממונה על התקינה לביצוע זיהוי ונטילה נוכח מלחמת חרבות ברזל 17.10.23 | אי אכיפה של חובת סימון מוצרים | שווי שימוש ברכב – הנחיות מיוחדות במלחמת "חרבות ברזל" | בנק ישראל מודיע על הרחבה של מתווי הסיוע לתושבי הצפון בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות הברזל" | פורסמו ברשומות צווים המפחיתים את שיעור מס הקנייה והבלו המוטל על הסולר נוכח המלחמה | גילוי דעת מטעם הממונה הראשית על יחסי עבודה – תשלום דמי הבראה | המשרד להגנת הסביבה מפרסם הנחיות מעודכנות למלחמה בעניין רישיונות, היתרים ואישורים סביבתיים | אי הכללתן של עלויות הובלה (מסוג תום מסע והיטל מלחמה), בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא | נוהל שחרור תרומות לחיילי צה"ל ותרומות שאינן מיועדות לצה"ל | תיקון חוק עבודת נשים – דחיית מניין 60 ימים המוגנים מפני פיטורים, לאחר תום החל"ת | הארכה אוטומטית של אישורים רגולטוריים תקופתיים נוכח מלחמת חרבות ברזל | הגדלת תקרת אשראי לגביית מיסי יבוא בכרטיסי אשראי נוכח המלחמה | מכתב מטעם משרד הכלכלה בנוגע למצב הכלכלי לאור האירועים הביטחוניים בישראל | הנחיות פיקוד העורף | השתתפות בכנס על השפעות המלחמה על תעסוקה בחברה הערבית -אתגרים ויצירת מענים |
X

הצטרפו אלינו

מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  X

  מעוניין/ת לקדם את העסק שלך?

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

  Error: Contact form not found.

  אי הכללתן של עלויות הובלה (מסוג תום מסע והיטל מלחמה), בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא

  24.10.23

  אי הכללתן של עלויות הובלה (מסוג תום מסע והיטל מלחמה), בערך העסקה לצורך חישוב מסי יבוא

  להלן הודעה שהתקבלה מכפיר חן, ראש מינהל המכס:

  בהתאם לסמכותי לפי סעיף 133(א)(5)(א) לפקודת המכס, אני קובע כי אין לכלול בערך העסקה לצורך חישוב מיסי יבוא את עלויות ההובלה שנגרמו ליבואנים עקב מצב המלחמה החל מיום 16.10.2023 ועד להודעה חדשה.

  מובהר, כי מדובר בעלויות של הובלה, פריקה וטעינה אשר מפורטות בחשבון המטענים ששולמו ע"י היבואן בנוסף לתשלום שישלם בגין הובלה, פריקה וטעינה בתחילת המסע, ואשר נגמרו ליבואן אך ורק במקרה של הכרזת "תום מסע" בנמלים זרים, ואין ליבואן שליטה עליהן.

  בנוסף, הוצאות אשר מפורטות בחשבון המטענים כ"היטל מלחמה" (War risk surcharge) המוטלות ע"י חברת הספנות על כלל לקוחותיהן בישראל בעת המלחמה.

  על היבואן להוכיח את קיומן של העלויות הנוספות האמורות מסוג תם מסע ו/או היטל מלחמה.

  בהתאם, היבואן יצרף להצהרת היבוא מסמכים על העלויות המקוריות והעלויות הנוספות לצורך הוכחה כי העלויות האמורות עומדות בתנאים המפורטים לעיל.

  הצטרפו אלינו

  מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם

   גרסה להדפסה
   בניית אתרים
   דילוג לתוכן